Co dzieje się w pobliżu młodej protogwiazdy

Jakie siły działają w ukrytych centrach obłoków, które tworzą masywne gwiazdy? Nowe obrazy pokazują rolę, jaką odgrywa grawitacja i wirujące pole magnetyczne.

Gwiazdy o wysokich masach do 120 mas Słońca są kluczowym czynnikiem ewolucji galaktyk: pompują energię w swoje otoczenie i wzbogacają galaktyki w ciężkie pierwiastki, które nie mogą być wytworzone gdzie indziej. Jednak masywne gwiazdy są owiane tajemnicą – w rzeczywistości wciąż w pełni nie rozumiemy, jak te potwory się rodzą.

Czytaj więcej…

Księżyc


Księżyca Ubywa (sierp)
Księżyca Ubywa (sierp)

Księżyc jest obecnie w znaku Raka
Księżyc ma 26 dni

Odległość: 62 promieni ziemi
Szerokość ekliptyczna: 2 stopni
Długość ekliptyczna: 96 stopni
Zaprzyjaźnione strony :