Obserwacje akrecji w akcji

W jaki sposób materia przemieszcza się przez dysk akrecyjny do młodej gwiazdy w swoim centrum? Zaskakujące detekcje z dysku akrecyjnego ustawionego pod korzystnym kątem, dostarczyły nowych obserwacji.

Kiedy gwiazdy rodzą się z kolapsu gęstego obłoku molekularnego, spędzają wczesne stadium swojego rozwoju w otoczeniu dysków okołogwiazdowych: dysków gazu i pyłu, które, jak rozumiemy, akreują na młodych gwiazdach w swoich centrach.

Czytaj więcej…

Księżyc


Księżyca Przybywa (sierp)
Księżyca Przybywa (sierp)

Księżyc jest obecnie w znaku Raka
Księżyc ma 4 dni

Odległość: 62 promieni ziemi
Szerokość ekliptyczna: 3 stopni
Długość ekliptyczna: 106 stopni
Zaprzyjaźnione strony :